ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : บุรีรัมย์ - สระบุรี

สถานี : จุดจอดเมืองลิง - จุดจอด บ้านแก้ง(แยกบุญบันดาลตรงข้าม ร.พ.เกษมราษฎร์)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา