ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - กำแพงเพชร

สถานี : จุดจอดนวนคร - สถานีคลองลาน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา