ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - ลำปาง

สถานี : จุดจอดนวนคร - จุดจอด อ.งาว

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา