ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - สุรินทร์

สถานี : จุดจอดนวนคร - จุดจอด อ.จอมพระ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา