ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - สุรินทร์

สถานี : จุดจอดนวนคร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา