ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - อำนาจเจริญ

สถานี : จุดจอดนวนคร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา