ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - เลย

สถานี : จุดจอดนวนคร - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา