ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - เวียงจันทน์

สถานี : จุดจอดนวนคร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร เวียงจันทน์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา