ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปทุมธานี - แพร่

สถานี : จุดจอดนวนคร - จุดจอดแยกสามแหลม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา