ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ - นราธิวาส

สถานี : จุดจอดเกาะยายฉิม - จุดจอด อ.บาเจาะ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา