ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ปัตตานี - เพชรบุรี

สถานี : จุดจอดแยกดอนยาง - จุดจอด ร้านแม่แวว

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา