ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พะเยา - อุตรดิตถ์

สถานี : จุดจอด อ.ดอกคำใต้ - จุดจอดแยกอุตรดิตถ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา