ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พะเยา - อ่างทอง

สถานี : จุดจอดบ้านแวนโค้ง - สถานีอ่างทอง (จุดจอดร่มไทร)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา