ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พะเยา - อุตรดิตถ์

สถานี : ร่องไผ่ - บัานต๋อม - จุดจอดแยกอุตรดิตถ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา