ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พะเยา - อ่างทอง

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา - สถานีอ่างทอง (จุดจอดร่มไทร)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา