ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พัทลุง - ชุมพร

สถานี : จุดจอดป่าพยอม - จุดจอดบขส.ท่าแซะ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา