ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พัทลุง - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : จุดจอดป่าพยอม - จุดจอดประจวบคีรีขันธ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา