ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พัทลุง - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : จุดจอดไสยวน - จุดจอดสามร้อยยอด

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา