ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พัทลุง - สตูล

สถานี : สี่แยกโพธิ์ทอง - จุดจอดควนโดน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา