ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิจิตร - พิษณุโลก

สถานี : จุดจอดบ้านปลวกสูง - สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา