ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิจิตร - อุตรดิตถ์

สถานี : จุดจอดบ้านปลวกสูง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา