ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิจิตร - น่าน

สถานี : จุดจอดบ้านเขาทราย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา