ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิจิตร - พิษณุโลก

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) - จุดจอดแยก อ.บางระกำ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา