ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิษณุโลก - ชัยนาท

สถานี : จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร - จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา