ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิษณุโลก - สิงห์บุรี

สถานี : จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร - จุดจอด อินทร์บุรี 2

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา