ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิษณุโลก - สิงห์บุรี

สถานี : จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร - สี่แยกเข้าจ.สิงห์บุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา