ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิษณุโลก - ปทุมธานี

สถานี : สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา