ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : พิษณุโลก - สิงห์บุรี

สถานี : สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก - สี่แยกเข้าจ.สิงห์บุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา