ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : มหาสารคาม - อำนาจเจริญ

สถานี : จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - จุดจอดหัวตะพาน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา