ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : มหาสารคาม - ขอนแก่น

สถานี : จุดจอด อ.วาปีปทุม - จุดจอดหนองสองห้อง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา