ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : มหาสารคาม - สระบุรี

สถานี : จุดจอด อ.วาปีปทุม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา