ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : มุกดาหาร - มหาสารคาม

สถานี : จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา