ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - ชุมพร

สถานี : จุดจอด อ.ธารโต - จุดจอดสี่แยกปฐมพร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา