ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - ปัตตานี

สถานี : จุดจอด อ.ธารโต - จุดจอดแยกดอนยาง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา