ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - สงขลา

สถานี : จุดจอด อ.ธารโต - จุดจอด อ.เทพา

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา