ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - สงขลา

สถานี : จุดจอด อ.ธารโต - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา