ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - สมุทรสงคราม

สถานี : จุดจอด อ.เบตง - จุดจอดแยกแม่กลอง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา