ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - ชุมพร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา - จุดจอดสี่แยกปฐมพร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา