ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - ปัตตานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา - จุดจอดแยกดอนยาง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา