ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - สงขลา

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา