ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยะลา - สมุทรสงคราม

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา - จุดจอดแยกแม่กลอง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา