ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยโสธร - มหาสารคาม

สถานี : จุดจอด อ.ป่าติ้ว - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา