ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ยโสธร - มหาสารคาม

สถานี : จุดจอดเลิงนกทาใหม่ - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา