ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด - จุดจอดหนองสองห้อง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา