ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - จุดจอดบ้านบัวขาว

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา