ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลพบุรี - เพชรบูรณ์

สถานี : จุดจอด ทางแยกเข้าอ.พัฒนานิคม(ซอย12) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา