ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลพบุรี - เพชรบูรณ์

สถานี : ท่าลำนารายณ์ - ท่าหล่มเก่า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา