ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลพบุรี - เพชรบูรณ์

สถานี : ท่าลำนารายณ์ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา