ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลำปาง - พิษณุโลก

สถานี : จุดจอด อ.งาว - สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา