ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ลำปาง - ลำพูน

สถานี : จุดจอด อ.เถิน - ลี้

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา